لیست باشگاه


نام و نام خانوادگی پیراهن تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد
احمد اسکندری
1372/05/05 95/96فصل 900,000,000 ر یال
اسماعیل اردلان
1337/04/05 93/94فصل 1,100,000,000 ر یال
اکبر صادقی بدیع
1363/12/20 93/94فصل 4,000,000,000 ر یال
سیاوش اکبرپور
1361/06/25 93/94فصل 5,000,000,000 ر یال
عباس محمد رضایی
1361/06/18 93/94فصل 4,000,000,000 ر یال
عبدالله ممبینی
1370/06/01 93/94فصل 1,200,000,000 ر یال
علی چوپانی ده سرخی
1372/02/06 94/95فصل 600,000,000 ر یال
علیرضا حیدری
1371/09/10 95/96فصل 650,000,000 ر یال
علیرضا مرزبان
1337/02/02 93/94فصل 3,000,000,000 ر یال
غلامرضا عنایتی
1355/07/01 93/94فصل 5,500,000,000 ر یال
کیوان امرایی
1364/11/22 93/94فصل 4,000,000,000 ر یال
مجتبی روشنگر زمارم
1360/08/09 93/94فصل 3,500,000,000 ر یال
مجید نوروزی گزکوه
1356/03/04 93/94فصل 700,000,000 ر یال
محمد رضا ناصحی
1363/03/22 93/94فصل 3,500,000,000 ر یال
مسعود نظر زاده
1361/01/21 93/94فصل 2,600,000,000 ر یال
معین عباسیان
1368/05/27 93/94فصل 2,500,000,000 ر یال
ممی نظر زاده مسعود
1345/01/01 93/94فصل 7,500,000,000 ر یال
مهدی خیری میر
1361/11/22 93/94فصل 1,800,000,000 ر یال
میثم رضاپور
1360/10/09 93/94فصل 2,000,000,000 ر یال
میلاد غریبی
1370/12/01 93/94فصل 5,500,000,000 ر یال
وحید عسگری کاریزی
1364/01/01 93/94فصل 3,000,000,000 ر یال
یونس شاکری
1368/10/10 93/94فصل 5,000,000,000 ر یال
روح الله باقری
1369/11/23 95/96فصل 2,700,000,000 ر یال
هاشم حسینی
1336/03/19 93/94فصل 600,000,000 ر یال
مجید زادرحیم
1357/06/05 93/94فصل 350,000,000 ر یال
سید ابوالفضل قریشی
1375/03/03 95/96فصل 150,000,000 ر یال
محمدرضا بازاج
1375/01/11 95/96فصل 600,000,000 ر یال
سعید جلالی راد
1373/03/09 95/96فصل 500,000,000 ر یال
محمد ولی زاده
1372/01/26 94/95فصل 60,000,000 ر یال
رضا اطاقی فریمانی
1371/11/25 95/96فصل 300,000,000 ر یال
محمد نژاد مهدی
1371/07/28 94/95فصل 1,300,000,000 ر یال
حسین کیانی مقدم
1370/11/22 94/95فصل 800,000,000 ر یال
جواد طارمی بخش
1364/05/27 93/94فصل 180,000,000 ر یال
مهدی صبوری
1360/09/21 93/94فصل 120,000,000 ر یال
محمد رضا کاوه
1376/04/31 95/96فصل 300,000,000 ر یال
حسین زامهران
1371/01/01 94/95فصل 80,000,000 ر یال
ایگور پراهیچ
1987/04/15 93/94فصل 616,000,000 ر یال
میلان یوانوویچ
1983/07/21 93/94فصل 5,760,000,000 ر یال
زوران کنژویچ
1986/08/15 93/94فصل 5,760,000,000 ر یال
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic